Find vej: Forside » Artikler » Rod i udbudsmateriale

Rod i udbudsmateriale

Lagt på vores-byg.dk den 13-10-2016 af Thomas


Klagenævnet for Udbud gav den 27. september 2016 Dansk Byggeri medhold i, at Region Hovedstaden havde handlet i strid med tilbudsloven ved udbuddet af en række afværgeforanstaltninger på Kongevejen i VirumI den konkrete sag havde Region Hovedstaden anvendt underkriterierne "Referencer" og "Økonomisk kapacitet" til at vurdere det økonomisk mest fordelagtige bud.

- Det var en klar overtrædelse af tilbudsloven, da disse kriterier er udvælgelseskriterier og derfor alene kan bruges til at vurdere den enkelte tilbudsgivers egnethed. De måtte altså ikke bruges til at vurdere den tilbudte løsning, fortæller afdelingschef i juridisk afdeling, Christian B. Prophet-Rannow.

Dansk Byggeri valgte på den baggrund at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud, hvor påstanden lød, at Region Hovedstaden havde handlet i strid med tilbudslovens bestemmelser om ligebehandling og gennemsigtighed.

Klagenævnet for Udbud nåede den afgørelse, at Region Hovedstaden havde benyttet udvælgelseskriterier, der var uegnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at udbudsmaterialet således var i strid med tilbudsloven.

- Sagen er desværre ikke et enestående eksempel på rod i udbudsmaterialet. Dansk Byggeri har derfor et skarpt fokus på at få ryddet op i dårligt udbudsmateriale og få skabt en gennemsigtig tildelingsprocedure for entreprenører, der giver tilbud på offentlige opgaver, slutter Christian B. Prophet-Rannow.