Find vej: Forside » Artikler » Flot kickstart i Midtjylland

Flot kickstart i Midtjylland

Lagt på vores-byg.dk den 23-08-2017 af Thomas


Midtjylland oplever et boom af nye spændende bygge- og anlægsprojekter. Building Network valgte derfor at tage turen vestpå og afholde netværkskonference på det natursmukke Sinatur Hotel Skarrildhus syd. Med på konferencen var bygherrer, rådgivere og entreprenører fra regionen, der var inviteret til at komme og give et unikt indblik i nogle af Midtjyllands fremtidige bygge- og anlægsprojekter.Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød efter en lækker og velsmagende frokost velkommen til de knap 50 fremmødte medlemmer og gæster. Mickey Lund kunne indledningsvis fortælle, at Building Network er i en konstant udvikling og har stor succes med at tiltrække nye medlemmer fra hele landet. Samtidig er det tredje gang, at Building Network afholder en konference i Jylland og bestemt ikke den sidste, understregede Mickey Lund.

Inden præsentationen af konferencens første taler, gav Mickey Lund ordet til hoteldirektør Kirsten Villumsen fra Sinatur Hotel Skarrildhus. Kirsten Villumsen gav et indblik i hotellets spændende historie og de mange muligheder, der er for at holde møder og konferencer kombineret med uforglemmelige naturoplevelser og gastronomisk forkælelse midt i den smukke midtjyske natur.

Nye spændende projekter på Aarhus Universitet

Anders Bremer, projektchef i Bygningsstyrelsen, åbnede talerrækken med en præsentation af den kommende modernisering og ombygning af Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet , der efter planen skal stå endelig færdigt i slutningen af 2019. Rådgivere på projektet er Cubo Arkitekter A/S.

Visionen for projektet er at skabe de bedste rammer for forskning i biomedicin for AU.
Selve projektet består af nybyggeri på 8.300 kvm. laboratoriebygning over jorden og et nybyggeri på ca. 4.000 kvm. underjordiske anlæg. Begge projekter udbydes samtidigt. Udover de to nybyggerier, der har et samlet budget på 321 mio. kr., vil der være modernisering og ombygning af ca. 14.400 kvm. i et andet kompleks, Schou-bygningen, der allerede er under opførelse.

Anders Bremer anbefalede konferencedeltagerne til at gå ind på Bygningsstyrelsens hjemmeside www.bygst.dk, hvor man kan finde flere informationer om moderniserings- og ombygningsprojekterne på AU. På hjemmesiden annoncerer Bygningsstyrelsen også andre projekter, som er i pipelinen.

Byudviklingsprojekter hos ATRA Arkitekter

Sigurd Ravnborg Jacobsen, indehaver af ATRA Arkitekter, fortsatte konferencen med et indlæg om ATRA Arkitekters byudviklingsprojekter. ATRA Arkitekter tilbyder fuldskala løsninger – lige fra en vurdering af, hvornår en by har behov for at udvikle sig til at undersøge, hvor der er jord til overs, der egner sig til nye boliger. ATRA Arkitekter har også specialiseret sig i at lave markedsanalyser, gennemgå lokalplaner samt at varetage alle trin og processen frem til, at boligerne står færdig.

Sigurd Ravnborg Jacobsen præsenterede under sit oplæg nogle af ATRA Arkitekters færdige projekter, herunder opførelsen af ungdomsboliger på Østre Havn i Aalborg. Deltagerne fik også i ord og billeder gennemgået en række af ATRA Arkitekters nye spændende byudviklingsprojekter i en række jyske byer som blandt andet Silkeborg, Klarup og Hobro.

Sigurd Ravnborg Jacobsen gjorde opmærksom på, at det er muligt af finde yderligere informationer om ATRA Arkitekters aktuelle og kommende projekter på deres hjemmeside www.atra.dk.

Midtconsult bliver del af storkoncern

Hans Toksvig Larsen, udviklingschef i Midtconsult rådgivende ingeniører med domicil midt i Herning, sluttede første halvdel af konferencen. Hans Toksvig Larsen kunne fortælle, at Midtconsult har været en del af den svenske koncern ÅF Group siden januar 2017. Midtconsult er derved med i en storkoncern, der tæller 9000 kollegaer i 30 lande. I Danmark har Midtconsult 220 medarbejdere, der løser opgaver i hele landet.

Midtconsult rådgivende ingeniører tilbyder en bred vifte af faglige kompetencer, lige fra traditionel ingeniørrådgivning til brandrådgivning, bæredygtighed, bygherrerådgivning og projektledelse. Midtconsulent har mange opgaver i hovedstadsområdet, blandt andet fordi de er stærke i totalentrepriser, forklarede Hans Toksvig Larsen.

Hans Toksvig Larsen præsenterede i sit oplæg et bredt udpluk af igangværende opgaver, lige fra masterplan til mindre byggerier. Eksempelvis skal Midtconsult udvide MCH Arena i Herning, ligesom de satser på at blive en del af opførelsen af La Tour i Aarhus.

Af andre opgaver, som virksomheden er involveret i, er blandt andet Beklædningsvirksomheden Maskot International i Pårup, Campus Bindslev Plads i Silkeborg og opførelsen af 30.000 m2 boliger i Katrinebjerg i Aarhus.

Afslutningsvis kunne Hans Toksvig Larsen fortælle, at Midtconsult generelt er meget fokuseret på at se efter trends og tendenser i byggebranchen. Det skyldes, at der er et stigende krav til kvalitet, herunder integreret bygningsdesign, intelligente bygninger, funktionalitet og fleksibilitet. Innovation og bæredygtighed er også et centralt fokusområde. Det samme gælder kravet om en helhedsorienteret økonomi og at forenkle byggeprocessen for at skabe mere byggeri for pengene, lød det fra Hans Toksvig Larsen, der varmt opfordrede alle til at netværke og vidensdele.

Vejdirektoratet afventer grønt lys

Efter en energisk pause med masser af speeddating og netværk deltagerne imellem, fortsatte Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet konferencen med et indlæg om Vejdirektoratets organisering, ansvarsområder og den kommende udvidelse af E45 mellem Århus S og Skanderborg. Roben Højen sidder som projektleder i Skanderborg i anlægs- og driftsafdelingen.

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, motortrafikveje, hovedlandeveje og broer. Opgaverne indbefatter planlægning, anlæg, drift og trafikudvikling og –ledelse. I perioden 2012-15 har Vejdirektoratet haft en stor omsætning, men de senere år er omsætningen faldet drastisk, blandt andet fordi der mangler projektbevillinger til de mange planlagte projekter. Eksempelvis har Vejdirektoratet endnu ikke fået grønt lys til at gå i gang med fire større anlægsprojekter, forklarede Robin Højen Madsen.

Robin Højen Madsen præsenterede direktoratets planlagte projekter rundt omkring i landet samt igangværende større anlægsprojekter, herunder Holstebromotorvejen, Kalundborgmotorvejen, den Ny Fjordforbindelse syd for Frederikssund og Køge Bugt Motorvejen, der skal stå færdig til sommer 2017.

Afslutningsvis præsenterede Robin Højen Madsen udbygningen af E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd, der er påbegyndt i år og som efter planen være færdig ultimo 2019. Udbygningen skyldes den udvikling, som direktoratet har overvåget og registreret ved E45 ved Stilling. I 1990 var der 16.000 køretøjer i døgnet på strækningen. I 2016 er antallet af køretøjer i døgnet firdoblet og er nu oppe på 64.000.

På direktoratets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/E45 findes yderligere informationer om udbygningen af E45 og andre af Vejdirektoratets projekter.

MT Højgaard skaber virkeligheden med virtuelt byggeri

Jacob Skjellerup, kundechef i MT Højgaard, rundede oplægsrunden af med at fortælle om MT Højgaards kompetencer og løsninger samt hvilke projekter virksomheden har i støbeskeen. MTH GROUP’s 4200 medarbejdere omsatte i 2016 for 6,8 mia. kr. MT Højgaard arbejder målrettet på at være den mest produktivitetsfremmende koncern i bygge- og anlægsbranchen.

Under sloganet ”Vi bygger virtuelt, før vi bygger i virkeligheden”, forklarede Jacob Skjellerup, hvordan MT Højgaard ved hjælp af digitaliseringsredskaber som eksempelvis 3D-modellereksperimenterer, afprøver og gennemprøver projekter, inden de fysisk går i gang med byggeriet. Skal man have succes med et projekt, er det vigtigt, at planlægningen er i orden, og her kan eksempelvis digitale 3D-modeller være en stor hjælp. Når man bygger hele projektet virtuelt, kan man minimere risici, herunder mulige kollisioner, som ellers først ville blive opdaget i byggefasen. På den måde sparer alle parter både tid og penge , sagde Jacob Skjellerup.

Digitalisering bruges ikke kun i planlægningsfasen, men også i udførelsen. Et synligt eksempel er brugen af iPads på byggepladserne hos MT Højgaard. Her inddrages værktøjer som projektweb, Autodesk 360 Glue og BlueBeam til tegninger. Medarbejderne undervises i brugen af iPads på byggepladserne, da erfaringen viser, at det giver en stor værditilførsel på alle trin i bygge- og anlægsprocessen, sagde Jacob Skjellerup.

Som eksempler på igangværende projekter hvor digitalisering spiller en væsentlig rolle, fremlagde Jacob Skjellerup blandt andet Åbyhøjgaard, der er en totalrenovering af 279 boliger, og boligbyggeriet AARhus, der er opførelsen af 240 boliger på Havnen i Aarhus. På begge projekter bliver de digitale værktøjer brugt flittigt. Desuden er OPP-projektet, Ny Psykiatrisk Afdeling i Vejle netop afsluttet, hvor de digitale værktøjer også er anvendt med stor succes.

Afslutningsvis præsenterede Jacob Skjellerup konceptet MultiFlex Office, som er et kontorhus, hvor der er mulighed for at flere brugere kan benytte huset og der er optimal udnyttelse af størrelse, indretning og funktion. Bygningen giver mulighed for at udnytte fællesfaciliteter som møderum, auditorier og kantiner. MT Højgaard har blandt andet opført MultiFlex Office på Knud Højgaard Vej i Søborg, hvor de selv har domicil og er i gang på Olof Palmes Allé i Skejby. Desuden er der planlagt projekter i Skanderborg og Vejle.

Konferencen i det midtjyske sluttede af med en sidste omgang speeddating og netværk deltagerne i mellem.

Begejstrede konferencedeltagere

Simon Lykke fra Hauge Gruppen A/S, som er specialister i installation, stål og smedje, var med som gæst. Han var meget tilfreds med dagens konference.
– Det har været nogle spændende timer, hvor der har været nogle dygtige og kompetente oplægsholdere. Jeg har også fået kontakt til flere interessante mennesker, så jeg går ikke tomhændet hjem. Og jeg overvejer bestemt at melde mig ind i Building Network.

Sigurd Ravnborg Jakobsen fra ATRA Arkitekter, der var inviteret med som oplægsholder, kunne heller ikke skjule sin begejstring.
– Det er utrolig spændende at tale med oplægsholdere og deltagere. Vi er især interesseret i leverandørleddet, og vi få altid input med hjem fra Building Networks konferencer og arrangementer, som vi kan bruge på den lange bane.

Gunnar Fur Øhrberg fra ABC Pavilloner A/S, var heller ikke i tvivl om, at det er en gevinst at deltage på Building Networks konferencer
– Det er godt at komme ud og få dyrket et netværk. Jo flere gange, man kommer, jo flere bånd får man dannet. Det er spændende at været opdateret om nye projekter, og jeg forsøger altid at give talere og deltagere mit visitkort, hvis jeg ser en potentiel mulighed for et fremtidigt samarbejde.