Find vej: Forside » Artikler » Lidt flere arbejdstimer i byggeriet i 2. kvartal

Lidt flere arbejdstimer i byggeriet i 2. kvartal

Lagt på vores-byg.dk den 22-09-2016 af Thomas


Byggeriet er i den senere tid ofte gået forrest i jobskabelsen. I 2. kvartal var der tale om en mere moderat fremgang, men pilen peger fortsat opad- Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og tallene for 2. kvartal bekræfter, at retningen i dansk økonomi er positiv, men at tempoet er moderat, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og fortsætter:

- Det er i den private sektor, der er stigende aktivitet, og i 2. kvartal var der tale om fremgang over en bred front. Det er en god nyhed for håbet om et bredt funderet, selvbærende opsving.

I 2. kvartal blev der ifølge Danmarks Statistik præsteret 0,7 pct. flere arbejdstimer og skabt 13.500 nye job i den private sektor, når der korrigeres for sæsonudsving. Industrien præsterede 1,6 pct. flere arbejdstimer, erhvervsservice 1,4 pct. og bygge- og anlægsbranchen 1,3 pct. flere timer i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal i år.

For byggeriets vedkommende svarer fremgangen til 1.300 flere beskæftigede i 2. kvartal 2016.

- Nybyggeriet af boliger er på vej frem, og bedringen på boligmarkedet giver flere hushandler og dermed flere renoveringsopgaver. Samtidig topper de offentlige hospitalsbyggerier i år og de kommende tre år, mens Femernforbindelsen omvendt er udskudt på ubestemt tid, siger cheføkonomen.

Dansk Byggeri offentliggør sin reviderede prognose for byggeaktiviteten 2016 og 2017 i næste uge.