Find vej: Forside » Artikler » Konference i Køge trak fulde huse

Konference i Køge trak fulde huse

Lagt på vores-byg.dk den 23-08-2017 af Thomas


Der er masser af nye spændende projekter i pipelinen i den østlige region. Næsten 70 medlemmer mødte derfor op til netværkskonference i Køge, hvor Network Building Network, Køge Erhvervsservice og Theilgaards havde inviteret repræsentanter fra Køge Kyst, Køge Kommune, det nye Sjællands Universitetshospital og MT Højgaard til at give et unikt indblik i regionens kommende bygge- og anlægsprojekter.Solen skinnede fra en skyfri himmel, og humøret var højt, da talere, medlemmer og gæster ankom til netværkskonference på Theilgaards i Den Hvide By i Køge. Efter frokost og prøvesmagning af lokale lækkerier fra Køges berømte og historiske selskabs,- kursus- og konferencested, bød værten fra Theilgaards og direktør i Building Network, Mickey Lund, velkommen.

Køge er Sjællands nye kraftcenter
Første taler var den unge konservative formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune, Mads Andersen, der har siddet i Køge Kommunes byråd siden 2009.

Mads Andersen fortalte, at Køge er udpeget som Sjællands nye kraftcenter. Køge har i mange år satset på at udnytte sin fysiske placering på Sjælland, hvor vejene mod syd og vest skilles. Således er Køge gået fra at være en klassisk industriby til i dag at være knudepunkt for transport, logistik og service. Alene i 2016 blev der i Køge Kommune skabt 700 private stillinger. Arbejdsløsheden er nu nede på kun 4,1 %, hvilket er et godt stykke under landsgennemsnittet på 4,7 %. Køge har et tæt samarbejde med uddannelsescentrene, hvilket delvis forklarer, at et rekordhøjt antal unge, 23 %, tager sig en erhvervsuddannelse. I 2030 forventer Køge at indbyggertallet vokser med 9.000 borgere.

Mads Andersen pointerede, at det er virksomhederne, som skaber væksten og arbejdspladserne. Køge Kommune gør derfor alt for at samarbejde med virksomhederne i området. Over de næste mange år bliver der sprøjtet milliarder ind i nye bygge- og anlægsprojekter i Køge. En af vækstmotorerne er byens Transportcenter. Alle centerets grunde er udlejet, men kommunen planlægger at udvide det, da flere og flere virksomheder gerne vil ligge i Køge. Samtidig er der planer om at opføre et nyt boligområde, der skal fungere som en kile mellem transportcentret og den nye jernbane.

Som afslutning på et spændende oplæg om Køges vækstplaner, som er vedtaget af et enigt politisk kommunaludvalg, præsenterede Mads Andersen nogle af de konkrete bygge- og anlægsprojekter, der er i pipelinen. Et af dem er udvidelsen af Campus Køge, der forener uddannelse, innovation og erhverv. Campus Køge har en vision om at uddanne den bedst kvalificerede arbejdskraft til det fremtidige arbejdsmarked. Der er netop godkendt opførelsen af 70 nye studieboliger i Campus Køge, og man forventer, at der i 2020 vil være godt 8000 studerende i campusområdet. Campus i Køge bliver en af byens top-fem virksomheder, ”så vi bruger meget tid derude”, lød det fra Mads Andersen, der stiller op til næste folketingsvalg.

Køge Kyst er under opførelse
Nytiltrådte projektdirektør i Køge Kyst, Tove Skrumsager Frederiksen, fortsatte talerrækken med at give en status for Køge Kyst og et indblik i, og hvad der kommer til at ske de kommende år.

De første nye borgere er flyttet ind i Søndre Havn, der udgør mere en halvdelen af Køge Kyst. Opførelsen af Stationsområdet i Køge Kyst, der blandt andet indbefatter parkeringshus, biograf, kulturtorv, rehabiliteringscenter, butikker, boliger og erhverv og andre spændende bygninger og anlæg, er i fuld gang.
Det samme gælder arbejdet med Stationsbroen, der bliver udført i etaper, og som efter planen skal stå færdig i slutningen af 2017.

Et andet af infrastrukturprojekterne i Køge Kyst er ”Underføringen”, der skal forbinde havnen og med Kulturtorvet og den gamle bymidte. Underføringen bliver en lys og bred forbindelse, som skal være med til at gøre den fysiske og mentale afstand mellem Køge Torv og Søndre Havn kortere og på den måde fungere som et ”hængsel” mellem bydelene, forklarede projektdirektøren. Underføringen bliver ikke kun et trafikalt anlæg. Det er også planlagt som et indbydende og livligt byrum i Køge, lige ud til Kulturtorvet, den nye biograf og havnepladsen. Efter planen går de forberedende arbejder for Underføringen i gang i maj 2017.

Tove Skrumsager Frederiksen sluttede af med at give en status for grundsalget i Søndre Havn, der efter planen skal stå færdig i ca. 2030. Status er, at næsten alle grundene i de første 3 etaper for den nye kommende bydel er udsolgt. Boligerne kommer til at bestå af alle boligtyper, herunder lejligheder, rækkehuse, penthouse, familieboliger og seniorboliger, ligesom der vil være forskellige ejerformer.

Nærmere informationer om Køge Kyst og status for de forskellige projekter findes på: www.koegekyst.dk

Konferencen fortsatte efter planen med en pause med tid til netværk og speeddating mellem talere og deltagere.

Spændende nyt Universitetshospital i Køge
Efter pausen gik ordet til Lene Stevnhoved fra Region Sjælland. Lene Stevnhoved var inviteret til at give en status på opførelsen af Sjællands Universitetshospital i Køge.

Lene Stevnhoved kunne indledningsvis fortælle, at byggemodningen er i fuld gang. Der er vedtaget en ny udbudsstrategi, således at byggeriet bliver udbudt ved, at man får en stor totalentreprise på de forskellige dele af byggeriet: TE01 består af 122.000 m2 sengeafsnit og behandling. TE02 bliver 15.000 m2 laboratorier, sterilcenter og klinisk fysiologi. TE03 er energicentralen på 650 m2. TE04 er ombygning af varemodtagelse og en mindre apoteksenhed på i alt 4250 m2. Udbudsrunden ved den sidste bygning, TE05 Videnbygningen, er allerede afsluttet.

Lene Stevnhoved pointerede, at Region Sjælland er meget fortrøstningsfulde og tror på, at projektet kan gennemføres inden for de fastsatte rammer. En vigtig komponent i den nye udviklingsstrategi er, at Region Sjælland arbejder ud fra en overbevisning om, at en tidlig dialog med entreprenører er med til at sikre bygbarhed, kvalitet og lavere risiko for alle parter. Lene Stevnhoved fortalte afslutningsvis, at den store totalentreprise, TE01, i disse måneder er i fasen med den indledende dialog. Til september starter den egentlige dialogfase, og i marts 2018 begynder tilbudsfasen. Vinderen forventes udpeget til september 2018. I december 2018 forventer man at indgå den endelige kontrakt.

På hjemmesiden regionsjaelland.dk/zuhtender og regionsjaelland.dk/suhudbud kan man følge udviklingen og læse mere om udbudsprocessen og tidsplanerne.

MT Højgaard på byggepladserne i Region Øst
Nicolai Rasmussen, kundechef i MT Højgaard Øst, rundede talerrække af med at præsentere koncernen MT Højgaard A/S, dens historie, kompetencer og de projekter, der er i støbeskeen i MT Højgaard Øst.

MT Højgaard har hovedkontor i Danmark. Koncernens 4200 medarbejdere omsatte i 2016 for 6,8 mia. kr.
MT Højgaard har total- og hovedentrepriser på en lang række trecifrede milliondyre projekter rundt omkring i landet, ligesom der er fuld gang i projekter rundt omkring i resten af verden.

Nicolai Rasmussen forklarede, hvordan MT Højgaard arbejder med sine kontrakter og hvilke faser, de går igennem for at sikre effektivitet af projekterne før, under og ved levering og for at sikre, at det er en succes for alle parter. VDC tilbuds-, projekt- og udførelsesfaserne i MT Højgaard blev også gennemgået, ligesom Nicolai Rasmussen præsenterede en video, der viste, hvordan de arbejder ude på byggepladserne med virtuelle digitaliseringsredskaber, som de har stor succes med at bruge i MT Højgaard.

I sit oplæg gennemgik Nicolai Rasmussen også i korte træk de ønsker, som MT Højgaard har til bygherrer, rådgivere og underentreprenører, ligesom han kom med MT Højgaards vurdering af markedsudviklingen indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Afslutningsvis fik deltagerne et indblik i MT Højgaards kommende projekter i øst-afdelingen, herunder opførelse af stålkonstruktioner til Amagerværket Bio4 projektet. Et andet nyligt påbegyndt projekt, der har Pension Danmark som kunde, er opførelsen af 148 boliger og retail på Hummeltoftevej i Lyngby, samt renovering af Bryghusbroen for Byens Fysik (Københavns Kommune), der finder sted i perioden maj-oktober 2017.

Af øvrige større projekter i det østlige Danmark er MT Højgaard godt i gang med at opføre Ny Kalvebog Fælles Skole med aflevering i 2018 og har derudover netop afleveret Nordeas nye domicil på i alt 46.000 m2 i totalentreprise.

Tilfredse deltagere fik unik viden
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mads Andersen fra Køge Kommune, udtrykte efterfølgende stor begejstring for sin deltagelse på konferencen.
– Personligt synes jeg, at Building Netværk er et særligt spændende netværk, fordi det handler om vækst. Som formand i kommunens Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg gør jeg naturligvis meget ud af at mødes med bygge- og anlægsbranchen, og jeg har fået en stor bunke visitkort med mig i dag, som jeg vil se nærmere på.

Tove Skrumsager fra Køge Kyst, satte også stor pris på at blive inviteret til at komme og holde oplæg.
– Det er tredje gang, at Køge Kyst er ude og tale til et af Building Networks arrangementer, og jeg har fået nogle relevante og spændende kontakter med hjem, som der kan komme et samarbejde ud af. I det hele taget fungerer det med speeddating rigtig godt, fordi det er struktureret på en måde, hvor man får talt ansigt til ansigt med deltagerne.

Medlem i Building Network, Rene Christiansen fra MC Byg A/S, gik også hjem med ny viden.
– Jeg er fra Køge, så det er interessant for mig at komme og stikke en finger i jorden og høre mere om, hvad der er i pipelinen af nye projekter i området. Samtidig får jeg også mulighed for at netværke og tale med de andre deltagere.

Beata Anna Richter fra Pressalit A/S, der var inviteret med som gæst, gik heller ikke tomhændet hjem.
– Jeg tog med for at høre mere om det nye universitetshospital og udviklingen af Køge Kommune, som vi får mere og mere at gøre med. Min oplevelse af dagens konference er, at det er et berigende netværk, hvor forskellige brancher og faglige netværk mødes. Jeg har også mødt en del interessante personer, så det har været en rigtig god beslutning at møde op i dag.