Find vej: Forside » Artikler » Bekymrende dyk i forbrugertilliden

Bekymrende dyk i forbrugertilliden

Lagt på vores-byg.dk den 23-09-2016 af Thomas


Forbrugerforventningerne fra Danmarks Statistik har taget et markant dyk de seneste ca. 1½ år, og de nåede med et nettotal på blot +1,8 i september sit laveste niveau i tre år. Ifølge Dansk Byggeri spiller både international og national usikkerhed ind i bedømmelsenI foråret 2015 var de danske forbrugere nærmest jubeloptimister, hvilket der ikke var belæg for, når man ser nøgternt på de hårde økonomiske nøgletal. I andet halvår af 2015 og første halvår af 2016 indfandt der sig en fin overensstemmelse mellem de bløde og de hårde nøgletal.

- Men her efter sommerferien er det som om, at forbrugerne faktisk ser endnu mere dystert på samfundsøkonomien, end der strengt taget er belæg for. For selv om BNP-væksten er moderat, så er både arbejdsmarked og boligmarked inde i en rigtig god gænge, og begge dele har afgørende betydning for familiernes økonomiske hverdag og dispositioner, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Men som bekendt har forbrugerne ligesom kunderne pr. definition altid ret. I hvert fald må man aldrig undervurdere psykologien i markedet. Og der er næppe tvivl om, at usikkerheden omkring Brexit spiller ind i forventningsdannelsen, ligesom det spegede økonomiske-politiske spil omkring 2025-planen også kan påvirke forbrugerpsykologien i de kommende måneder, så længe der ikke er en afklaring bl.a. af forholdene på boligmarkedet, siger cheføkonomen.

Zoomer man ind på underkategorierne i Danmarks Statistiks forbrugerforventninger, er der som sædvanlig en positiv bedømmelse af familiernes egen økonomi, mens bedømmelsen af dansk økonomi et år ud i fremtiden nærmest er styrtdykket fra et nettotal på over +25 i foråret 2015, til nu et negativt nettotal på -1,3.

Ny Boligjob næppe lige så populær som den gamle
Konkret for bygge- og anlægsbranchen har det også betydning, om forbrugerne vurderer det fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder, da boligrenoveringer er beslægtet med denne kategori. Og her er der i løbet af 2016 sket en lille forværring af, hvor meget forbrugerne forventer at bruge til anskaffelse af større forbrugsgoder indenfor de næste 12 måneder.

- Selvom der endnu ikke foreligger officiel statistik for anvendelsen af den nye grønne Boligjobordning målrettet energirenoveringer, så tyder det meste på, at denne anvendes noget mindre end den gamle ordning, hvor fokus mere bredt var at omdanne sort arbejde og uproduktivt gør-det-selv arbejde til hvidt momsregistreret arbejde, siger Bo Sandberg.