Find vej: Forside » Artikler » 99 nye private job hver eneste dag

99 nye private job hver eneste dag

Lagt på vores-byg.dk den 23-09-2016 af Thomas


Siden foråret 2013 er der kommet 117.400 flere lønmodtagere i job i den private sektor - heraf imponerende 15.100 i bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri opfordrer til, at politikerne holder fast i reformsporet, så jobskabelsen også fremadrettet kan udbyggesJobskabelsen i bygge og anlæg er i de seneste måneder gået lidt ned i tempo, men pilen peger stadig opad, og der blev skabt ca. 250 nye job fra juni til juli. Der er dermed 150.300 beskæftigede lønmodtagere i byggeriet, korrigeret for sæsonudsving.

- Der har været godt gang i byggekranerne i de seneste godt tre år, hvor der i alt er kommet 15.100 flere lønmodtagere i job i byggeriet. Især boligbyggeri, renoveringer og superhospitaler trækker opad. Pilen peger fortsat opad, men tempoet i jobskabelsen er aftagende, hvilket måske ikke er så skidt endda, så udbuddet kan nå at følge med efterspørgslen, siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg.

Vender man blikket mod det samlede arbejdsmarked, så faldt Danmarks Statistiks samlede sæsonkorrigerede lønmodtagerbeskæftigelse med beskedne 100 personer fra juni til juli. Og det er faktisk første gang i over tre år, at beskæftigelsen faldt i en enkelt måned. Ser man på den private jobskabelse alene, er der dog fortsat tale om en stigende tendens, idet der blev skabt ca. 1400 private job i juli.

- Siden foråret 2013 er der kommet 117.400 flere lønmodtagere i job i den private sektor. Det svarer til, at der hver eneste dag siden bunden blev nået i april 2013 er skabt 99 nye private lønmodtagerjob i Danmark, og her taler vi hver dag året rundt inklusiv weekender og ferier, siger cheføkonomen og fortsætter:

- Jeg hører ikke til dem, der abonnerer på synspunktet om, at dansk økonomi befinder sig på en brændende platform. Den slags betegnelser bør i stedet reserveres til mere alvorlige tilfælde som fx Grækenland. Men når det er sagt, er det netop i opgangstider, at man skal vise rettidig omhu ved at finjustere samfundsøkonomien og strukturerne på arbejdsmarkedet, så man undgår mere drastiske tiltag sidenhen. Og det er i det lys, de mange relevante forslag i 2025-planen skal ses. Det er derfor politikerne snarest bedes bevæge sig ned fra de meget fastlåste positioner højt oppe i træerne!