Find vej: Forside » Artikler » 22 kvartaler i træk med færre offentligt forsørgede

22 kvartaler i træk med færre offentligt forsørgede

Lagt på vores-byg.dk den 28-09-2016 af Thomas


Færre kommer på efterløn, dagpenge og førtidspension i de erhvervsaktive aldre. I 22 kvartaler i træk - eller i 5 år og 6 måneder - er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet. Det glæder Dansk Byggeri, som dog beklager fortidens synder, der fortsat er en stor samfundsmæssig udfordringDanmarks Statistik har offentliggjort nye tal for antallet af offentligt forsørgede. Korrigeret for sæsonudsving var der i 2. kvartal 746.400 offentligt forsørgede (eksklusiv SU-modtagere, og omregnet til fuldtidspersoner), og der er sket et fald på knapt 21.000 offentligt forsørgede det seneste år.

- Trekvart million fuldtidspersoner svarer til ca. 21 pct. af de 16-64 årige. I Sverige og Tyskland er det 15-16 pct. af de 16-64-årige, som er på offentlig forsørgelse. Det viser, at vi herhjemme forsømte at lave de nødvendige strukturreformer i de gode tider i 00´erne, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg og uddyber:

- Tilbagetrækningsreformerne virker. Danmarks Statistik har i en analyse i foråret dokumenteret, at beskæftigelsesandelen blandt 60-64 årige er steget markant fra 39,6% i 2008 til 49,5% i 2015. Dvs. de personer, der ellers ville være på efterløn, er i betydelig grad blevet på arbejdsmarkedet og er kun i mindre omfang overgået til andre former for offentlig forsørgelse.

Dansk Byggeri forventer, at det gradvise fald i antal offentligt forsørgede vil fortsætte i de kommende år. I løbet af en kort årrække vil der dog næppe være meget mere at hente fra konjunkturerne, hvilket gør det så meget desto vigtigere at fortsætte de senere års strukturelle reformspor.

- Det er positivt, at 2025-planen både adresserer en fremrykning af den højere pensionsalder og målretter personskattelettelserne til de, som er på arbejdsmarkedet. Begge dele trækker i retning af at fastholde os på arbejdsmarkedet og flytte mennesker væk fra passiv forsørgelse, fastslår cheføkonom Bo Sandberg.

Det samlede fald i antal offentligt forsørgede på 20.800 fuldtidspersoner det seneste år skyldes iflg. Danmarks Statistik især, at der er blevet 12.100 færre nettoledige, 10.200 færre på efterløn 9.900 færre på førtidspension. I modsat retning trækker ca. 9.000 flere på de nye ressource- og jobafklaringsforløb.