Find vej: Forside » Artikler » Omsætningsvækst i byggeriet

Omsætningsvækst i byggeriet

Lagt på vores-byg.dk den 12-11-2015 af Thomas


Det foreløbige facit for bygge- og anlægsbranchens indenlandske omsætning i de første tre kvartaler af 2015 blev en nominel vækst på 7,3 pct. Det stemmer fint overens med Dansk Byggeris forventningerDanmarks Statistik har udsendt foreløbige tal for erhvervslivets omsætning på hjemmemarkedet baseret på virksomhedernes momsindberetninger. I de første ni måneder af 2015 har det samlede erhvervsliv løftet den indenlandske omsætning med 2,3 pct. i forhold til tilsvarende periode sidste år.

- 2,3 pct. er en moderat, positiv nominel omsætningsvækst – men dog en klar forbedring i forhold til de senere år, hvor hjemmemarkedet har befundet sig i det, vi har kaldt en zombie-tilstand, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Nu er der en puls, der kan måles på patienten, og vi har da også i de seneste Nationalregnskabstal set, at der er begyndt at komme positivt vækstbidrag fra hjemmemarkedet. Således steg privatforbruget i 1. halvår med pæne 2,3 pct. i forhold til 2014, og det skyldes ikke kun bilkøb, siger Bo Sandberg, der dog ikke forventer en decideret ”ketchupeffekt” i privatforbruget:

- Dertil har krisen ændret for grundlæggende på vores forbrugs- og opsparingsadfærd. Samtidig trækker både deleøkonomi og udenlandsk nethandel isoleret set i retning af lavere traditionelt målbart privatforbrug, siger cheføkonomen.

Ifølge Danmarks Statistik er det fremdeles bygge- og anlægsbranchen, der sammen med viden-service omsætningsmæssigt har præsteret bedst i 2015. Byggeriets indenlandske omsætning lå i årets første tre kvartaler 10,6 mia. kr. højere end i den tilsvarende periode i 2014. Dette facit indebærer en procentvis vækst på 7,3 pct.

- Byggeriets omsætning vokser typisk mere end byggeriets beskæftigelse, der i samme periode er steget med ca. 5 pct. I opgangstider udnytter man nemlig arbejdskraft og kapitalapparat mere intensivt. Med andre ord stemmer byggeriets foreløbige omsætningsudvikling med et plus på godt 7 pct. i 2015 ganske fint overens med vores intuitive forventninger, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri understreger, at omsætningsstatistikken skal tages med visse forbehold, særligt når man er nede på brancheniveau. Dels sker der typisk en del revisioner af tallene henover året, dels kan de forlængede momsindberetningsfrister for de små virksomheder mudre billedet noget.